giovedì 30 aprile 2015

DARIUSZ TOKARCZYK - FOTO E VIDEO - POLONIA


GALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

ADOLFINA DE STEFANI & ANTONELLO MANTOVANI  -  ITALIA
LA COPPIAGALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

ALEXANDER FRAJ PIENIEK  -  POLONIA
SNIPER
GALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

EMILIO & FRANCA MORANDI  -  ITALIA
FITNESSGALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

MAJA KUBACKA  -  POLONIA
...'CAUSE I LOVE MY MAT


CRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

TERESA WELMINSKA,  ANDRZEJ WELMINSKI, ANDZIK KOWALCZYK  -  POLONIA
WCHODZIMY W TO CIEMNOCRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

LUKASZ MURZYN  - POLONIA
IKONA PERFORMANCE


CRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

GRAZYNA BOROWIK  -  POLONIA
SANSARA
CRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

EMILIO & FRANCA MORANDI  -  ITALIA
BREAD
CRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

DANIEL DALIGAND - FRANCIA
FANTASMAGALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

TEATR  HOTHAUS:  WOJCIECH DAWID TERECHOWICZ,   ALEKSANDER KOPANSKI, ZANETA GROBORZ-MAZANEK,  MAGDALENA KUREK,  MALGORZATA STASIAK,  BARTOSZ KWAPIEN  - POLONIA
BEZ CIEBIE MOJE SERCE USYCHA.   SENZA DI TE LANGUISCE IL COR.   WITHOUT YOU MY HEART LANGUISHES.GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

ANDRZEJ DUDEK-DURER  - POLONIA
META...DEMA...TRANS..TERIALIZACJA


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

PAOLO GUGLIELMO CONTI  - ITALIA
AZIONE PITTOPLASTICA


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

ADAM GRUDZIEN  - POLONIA
ORNAMENTATORZY


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

GRUPA  SZTUKA GESTU -  POLONIA
MOZE.....GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

BRUNO SULLO  -  ITALIA
PEACEGALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

KATARZYNA BAZARNIK E ZENON FAJFER  -  POLONIA
LIBERTY POEMGALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

BRUNO SULLO  ITALIA
ABSENCE ( DVD )


GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

PAULINA ZADLO E GRZEGORZ WOJCIK  - POLONIA
W EZOTERYCZNYM SPIECIU PIERWIASTKOWGALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

MAURO ANDREANI E PAOLO BOTTARI  - ITALIA
19552015 L'INFINITO E LA STORIA ( DVD )

GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

HELINA HUKKATAIVAL - FINLANDIA
RED AND BLACK MESSAGES

GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

ANDREZEJ DUDEK-DURER  POLONIA  
JAKO ZYWA RZEZBA, NON STOP W MIEJSCACH SIE POJAWIA

mercoledì 29 aprile 2015

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

Inicjatorem PERFOMEDIÓW, międzynarodowych spotkań  performerów organizowanych   od roku 1980  w różnych krajach Europy, jest  EMILIO MORANDI, włoski twórca  intermedialny, malarz, instalator, artysta wideo i performer, kurator wystaw i uczestnik międzynarodowych festiwali sztuki, założyciel Grupy PULS/PLUS, współzałożyciel ruchu artystycznego ZEROTRE, właściciel Galerii Artestudio i Muzeum Sztuki Współczesnej w Ponte Nossa-Bergamo.  W 2003 r. Emilio Morandi zrealizował projekt  Brain Academy Apartment, który włączony został do programu  50. Biennale Sztuki w Wenecji.
Performance jest tym szczególnym rodzajem wypowiedzi artystycznej, który pozwala na budowanie bezpośredniej relacji pomiędzy twórcą-dziełem  i widzem.
Istotą performance, jego materią, formą, treścią i celem jest człowiek, jego indywidualne doświadczenia cielesno-duchowe, intelekt                                     i podświadomość. Obecność artysty „tu i teraz”, jego działanie w czasie realnym są  wiarygodnym sposobem manifestacji treści osobistych, ale również społecznych, politycznych czy kulturowych. Spotkanie twórcy              i odbiorcy, bez pośrednictwa mediów,  pozwala zbudować akcję opartą na elementach improwizacji, podjąć grę z zastanym kontekstem.
Tegoroczny międzynarodowy festiwal sztuki „ na żywo”,  Perfomedia 2015,  odbędzie się w Krakowie w dniach 24 – 25 kwietnia. Miejscem spotkań będą:  Galeria Floriańska 22, Galeria Miasto Sztuki, Galeria ZPAP Pryzmat, Cricoteka Tadeusz Kantor.
                                                  

                                                                  Grazyna BorowikPERFOMEDIA  iniziatore, interprete di incontri internazionali organizzati dal 1980 in diversi paesi europei, è EMILIO MORANDI, fondatore italiano di Intermedia, pittore, installazione, video artista e performer, curatore e partecipante in festival d'arte internazionali,  fondatore del gruppo PULS / PLUS, co-fondatore del movimento artistico ZEROTRE proprietario Artestudio Galleria e il Museo di Arte Contemporanea di Ponte Nossa-Bergamo.             
Nel 2003 Emilio Morandi realizzato Brain Academy Apartment progetto, che è stata inclusa nel programma della 50 ° Biennale di Venezia.
Le prestazioni sono questa particolare forma di espressione artistica, che permette di costruire un rapporto diretto tra il creatore e lo spettatore-lavoro.
L'essenza della performance, la sua materia, forma, il contenuto e lo scopo dell'uomo è, le singole esperienze di fisica e mentale, l'intelletto e il subconscio. La presenza dell'artista "qui e ora", funziona in tempo reale è un modo affidabile di manifestazione di contenuti personali, ma anche sociale, politico o culturale. Il creatore della riunione e il destinatario, senza passare attraverso i media, permette di costruire l'azione sulla base di elementi di improvvisazione, di prendere il gioco al contesto contemporaneo.
Festival internazionale d'arte "dal vivo" di quest'anno, Perfomedia 2015 si terrà a Cracovia il 24-25 APRILE. Il luogo di incontro sarà: Galleria Florian 22,   Galleria ZPAP Pryzmat, Galleria Miasto Sztuki, Cricoteka Tadeusz Kantor.
                                                                      Grazyna Borowik

PERFOMEDIA 2015 KRAKOW - 24 / 25 APRILE 2015