mercoledì 29 aprile 2015

PRESENTAZIONE

Inicjatorem PERFOMEDIÓW, międzynarodowych spotkań  performerów organizowanych   od roku 1980  w różnych krajach Europy, jest  EMILIO MORANDI, włoski twórca  intermedialny, malarz, instalator, artysta wideo i performer, kurator wystaw i uczestnik międzynarodowych festiwali sztuki, założyciel Grupy PULS/PLUS, współzałożyciel ruchu artystycznego ZEROTRE, właściciel Galerii Artestudio i Muzeum Sztuki Współczesnej w Ponte Nossa-Bergamo.  W 2003 r. Emilio Morandi zrealizował projekt  Brain Academy Apartment, który włączony został do programu  50. Biennale Sztuki w Wenecji.
Performance jest tym szczególnym rodzajem wypowiedzi artystycznej, który pozwala na budowanie bezpośredniej relacji pomiędzy twórcą-dziełem  i widzem.
Istotą performance, jego materią, formą, treścią i celem jest człowiek, jego indywidualne doświadczenia cielesno-duchowe, intelekt                                     i podświadomość. Obecność artysty „tu i teraz”, jego działanie w czasie realnym są  wiarygodnym sposobem manifestacji treści osobistych, ale również społecznych, politycznych czy kulturowych. Spotkanie twórcy              i odbiorcy, bez pośrednictwa mediów,  pozwala zbudować akcję opartą na elementach improwizacji, podjąć grę z zastanym kontekstem.
Tegoroczny międzynarodowy festiwal sztuki „ na żywo”,  Perfomedia 2015,  odbędzie się w Krakowie w dniach 24 – 25 kwietnia. Miejscem spotkań będą:  Galeria Floriańska 22, Galeria Miasto Sztuki, Galeria ZPAP Pryzmat, Cricoteka Tadeusz Kantor.
                                                  

                                                                  Grazyna BorowikPERFOMEDIA  iniziatore, interprete di incontri internazionali organizzati dal 1980 in diversi paesi europei, è EMILIO MORANDI, fondatore italiano di Intermedia, pittore, installazione, video artista e performer, curatore e partecipante in festival d'arte internazionali,  fondatore del gruppo PULS / PLUS, co-fondatore del movimento artistico ZEROTRE proprietario Artestudio Galleria e il Museo di Arte Contemporanea di Ponte Nossa-Bergamo.             
Nel 2003 Emilio Morandi realizzato Brain Academy Apartment progetto, che è stata inclusa nel programma della 50 ° Biennale di Venezia.
Le prestazioni sono questa particolare forma di espressione artistica, che permette di costruire un rapporto diretto tra il creatore e lo spettatore-lavoro.
L'essenza della performance, la sua materia, forma, il contenuto e lo scopo dell'uomo è, le singole esperienze di fisica e mentale, l'intelletto e il subconscio. La presenza dell'artista "qui e ora", funziona in tempo reale è un modo affidabile di manifestazione di contenuti personali, ma anche sociale, politico o culturale. Il creatore della riunione e il destinatario, senza passare attraverso i media, permette di costruire l'azione sulla base di elementi di improvvisazione, di prendere il gioco al contesto contemporaneo.
Festival internazionale d'arte "dal vivo" di quest'anno, Perfomedia 2015 si terrà a Cracovia il 24-25 APRILE. Il luogo di incontro sarà: Galleria Florian 22,   Galleria ZPAP Pryzmat, Galleria Miasto Sztuki, Cricoteka Tadeusz Kantor.
                                                                      Grazyna Borowik

Nessun commento: